Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης μας στη στρογγυλή τράπεζα "Μουσεία, πολιτιστικοί οργανισμοί και Κοινοτική Συμμετοχικότητα"

Η παγκόσμια πανδημία του COVID-19 έχει αλλάξει ριζικά τους τρόπους με τους οποίους δημιουργούμε, διαχειριζόμαστε και βιώνουμε την πολιτιστική κληρονομιά. Αν και δεν έχουμε δει ακόμα το πλήρες εύρος των επιπτώσεων της πανδημίας στον τομέα του πολιτισμού, κάποιες από τις συνέπειές του είναι εμφανείς:

  • κλεισίματα χώρων πολιτισμού
  • μεγάλοι περιορισμοί στην επισκεψιμότητα
  • μεγαλύτερο βάρος στην ψηφιακή πρόσβαση
  • μεγάλες οικονομικές απώλειες
  • απώλειες θέσεων εργασίας και
  • αυξημένη επιβάρυνση τομέων, περιοχών και κοινοτήτων, που βασίζονται στον πολιτιστικό τουρισμό για την επιβίωσή τους.
Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης μας στη στρογγυλή τράπεζα "Μουσεία, πολιτιστικοί οργανισμοί και Κοινοτική Συμμετοχικότητα"
Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης μας στη στρογγυλή τράπεζα "Μουσεία, πολιτιστικοί οργανισμοί και Κοινοτική Συμμετοχικότητα"

Σε αυτό το μεταβαλλόμενο πλαίσιο, ο ρόλος της ενεργοποίησης του κοινού αποκτά νέο πρόσημο και σημασία για τους οργανισμού πολιτιστικής κληρονομιάς παγκοσμίως. Ως μια απόκριση σε αυτές τις νέες συνθήκες, ο οργανισμός The Heritage Management Organization οργάνωσε στις 5 Δεκεμβρίου 2020 μια ψηφιακή στρογγυλή τράπεζα, σε μια πρώτη προσπάθεια να κατανοήσουμε τη σχέση των θεσμών με τις τοπικές κοινωνίες πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, και να συζητήσουμε το μέλλον της ενεργοποίησης κοινού για τους θεσμούς του πολιτισμού. Στην στρογγυλή τράπεζα οποία συμμετείχε και η Βιβλιοθήκη μας.

Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης μας στη στρογγυλή τράπεζα "Μουσεία, πολιτιστικοί οργανισμοί και Κοινοτική Συμμετοχικότητα"

Σημείωση: Τα πρόσωπα και τα ονόματα κάποιων από τους συμμετέχοντες που υπάρχουν στην αντίστοιχη εικόνα έχουν θολώσει, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία

ΣΧΕΤΙΚΑ