Επίσκεψη Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Πύργου (23/1/2018)

Επίσκεψη Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Πύργου (23/1/2018)

Την Τρίτη 23/1/2018 το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας εγκαινίασε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Βιβλιοθήκης “Οι δρόμοι και οι πλατείες της…