Η ιστορία της Βιβλιοθήκης Πύργου (νέα έκδοση)

Η ιστορία της Βιβλιοθήκης Πύργου (νέα έκδοση)

Εκδόθηκε το βιβλίο για την ιστορία της Βιβλιοθήκης του Πύργου. Η κύρια αναφορά γίνεται για τη χρονική περίοδο από το 1926 έως το 1951, δηλαδή των περίοδο της Ηλειακής Βιβλιοθήκης,…