Ανακαλύπτουμε τα καιρικά φαινόμενα, χρησιμοποιώντας απλά υλικά

Η κ. Μπίρμπα Μαρία, Διευθύντρια Μουσικού Σχολείου Βαρθολομιού, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών, στη Φυσική της Ατμόσφαιρας, τ. Επίκουρος Καθηγήτρια στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Τμήμα Οικολογίας και Περιβάλλοντος, τ. Επίκουρος Καθηγήτρια στο ΤΕΙ Πατρών, στο Τμήμα ΜΜΕ και Επικοινωνίας με έναν μοναδικό τρόπο παρουσίασε την εκδήλωση “Ανακαλύπτουμε τα καιρικά φαινόμενα, χρησιμοποιώντας απλά υλικά”, στις 2 Ιουλίου 2018.

Μέσα από απλά πειράματα οι μαθητές έμαθαν πώς δημιουργείται ένα σύννεφο και επιχείρησαν να το φτιάξουν μέσα σε ένα πλαστικό μπουκάλι.

Ανακαλύπτουμε τα καιρικά φαινόμενα, χρησιμοποιώντας απλά υλικά

Δημιούργησαν έναν κυκλώνα μέσα σε πλαστικά μπουκάλια και παρατήρησαν ορισμένα χαρακτηριστικά του.

Είδαν δούμε τα αποτελέσματα του ανέμου όταν περνάει από μια στενή περιοχή.

Ανακαλύπτουμε τα καιρικά φαινόμενα, χρησιμοποιώντας απλά υλικά

Εϊδαν κάποιες “παραξενιές” του ανέμου όταν συναντάει εμπόδια στην κίνησή του.

Τέλος έμαθαν το υψηλό και χαμηλό βαρομετρικό σύστημα και τι καιρό αυτά φέρνουν, οπότε με σχετική ευκολία έκαναν … πρόβλεψη καιρού (!).

Ανακαλύπτουμε τα καιρικά φαινόμενα, χρησιμοποιώντας απλά υλικά

Ανακαλύπτουμε τα καιρικά φαινόμενα, χρησιμοποιώντας απλά υλικά

Ανακαλύπτουμε τα καιρικά φαινόμενα, χρησιμοποιώντας απλά υλικά

Ανακαλύπτουμε τα καιρικά φαινόμενα, χρησιμοποιώντας απλά υλικά

ΣΧΕΤΙΚΑ