Απομόνωση του DNA των μαθητών: εργαστήριο Βιολογίας στη Βιβλιοθήκη

Στο πλαίσιο των καλοκαιρινών προγραμμάτων της Βιβλιοθήκης μας για παιδιά, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 4/7/2024 ένα εργαστήριο Βιολογίας για μαθήτριες και μαθητές Γυμνασίου από τους καταξιωμένους βιολόγους Κατερίνα Κωλέττη BSc Biology, MSc Microbial Biotechnology, PhD Biotechnology και Νίκο Δημόπουλο MSc, υποδιευθυντή του 1ου Γυμνασίου Πύργου

Στο εργαστήριο αυτό μάθαμε για τον κλάδο της Βιοτεχνολογίας και τις εφαρμογές της, από τη ζύμωση του ψωμιού και της μπύρας μέχρι τις σύγχρονες εφαρμογές της Γαλάζιας Βιοτεχνολογίες. Γνωρίσαμε τη θεραπεία μέσω φάγων (phage therapy) και είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά βακτηριοφάγους να λύουν βακτηριακές καλλιέργειες. Μάθαμε ακόμα για τα μικροφύκη, παρατηρήσαμε την ποικιλομορφία τους και συζητήσαμε τις πιθανές εφαρμογές τους.

Σχεδόν 70 χρόνια μετά την ανακάλυψη της δομής της διπλής έλικας του DNA, του μορίου της ζωής, το οποίο είναι υπεύθυνο για την αποθήκευση της γενετικής πληροφορίας και της μεταβίβασής της αναλλοίωτη στην επόμενη γενιά, και έχοντας εντωμεταξύ αποκωδικοποιήσει ολόκληρο το γενετικό υλικό πολλών οργανισμών, παραμένει πάντα επίκαιρο το ερώτημα σχετικά με τα όρια της ανθρώπινης επέμβασης στο γενετικό υλικό.

Η διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι πως σήμερα είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας άλλους οργανισμούς (ζώα, φυτά, μικρόβια), το γενετικό υλικό των οποίων μπορούμε στοχευμένα να τροποποιήσουμε προκειμένου οι τελευταίοι να αποκτήσουν επιθυμητές ιδιότητες σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Το πρώτο βήμα σε αυτήν την κατεύθυνση είναι η απομόνωση του DNA. Ακολουθώντας απλά βήματα με υλικά που μπορεί εύκολα να προμηθευθεί κανείς, απομονώσαμε ανθρώπινο DNA από επιθηλιακά κύτταρα της στοματικής κοιλότητας των ίδιων των μαθητών. Στη συνέχεια, έγινε αναφορά στις ιδιότητες του DNA και στον τρόπο με τον οποίο συσπειρώνεται με τη βοήθεια πρωτεϊνών για να σχηματίσει τα νημάτια χρωματίνης, τα οποία αποκτούν το μέγιστο βαθμό συσπείρωσης, λίγο πριν διαιρεθεί το κύτταρο, στη μορφή των χρωμοσωμάτων που είναι ορατά με οπτικό μικροσκόπιο. Τέλος χρησιμοποιήσαμε μικροσκόπια για να δούμε δείγματα διαφορετικών ιστών και οργανισμών.

Ευχαριστίες πολλές οφείλουμε στους εθελοντές μας:

Χαρούλα Κωλέττη,
Χαρά Καπαρέλλη,
Κωνσταντίνα Δημοπούλου
Άννα Αντύπα

καθώς και στον μαθητή Χρίστο Κ. 
χωρίς την βοήθεια των οποίων δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί το πρόγραμμα.

Χορηγοί προγράμματος: 
1ο Γυμνάσιο Πύργου
Νίκος Δημόπουλος
Κατερίνα Κωλέττη
ΚΙΝΙΝΗΣ Π. Ι. Α.Ε.Β.Ε

Κωνσταντίνα Καββαδά

________________________
Η αλλοίωση κάποιων φωτογραφιών και η μερική απόκρυψη των στοιχείων των ανηλίκων εθελοντών έγινε για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των παιδιών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΣΧΕΤΙΚΑ