Καλοκαίρι 2022 στη Βιβλιοθήκη. Όλες οι δράσεις μας σε ένα βίντεο
16 διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα.
Δεκάδες εμψυχωτές και εθελοντές.
Εκατοντάδες συμμετοχές.

ΣΧΕΤΙΚΑ