Κάθε κάτοικος του νομού Ηλείας μπορεί να γίνει μέλος της δανειστικής βιβλιοθήκης προσκομίζοντας την αστυνομική του ταυτότητα και υπογράφοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τον κανονισμό λειτουργίας. Για τους ανήλικους που δεν διαθέτουν αστυνομική ταυτότητα είναι απαραίτητη η ενημέρωση και η έγκριση του γονέα ή κηδεμόνα για την έκδοση της κάρτας. Με την εγγραφή εκδίδεται κάρτα μέλους.  Η εγγραφή καθώς και ο δανεισμός τεκμηρίων γίνεται δωρεάνΕκπαιδευτικοί, στρατιωτικοί, φοιτητές, δημόσιοι υπάλληλοι κ.α. που διαμένουν προσωρινά στον νομό Ηλείας επιτρέπεται να γίνουν μέλη αφού δηλώσουν εκτός από την διεύθυνση κατοικίας τους στο νομό και την μόνιμη διεύθυνση κατοικίας τους.

Όλα τα βιβλία δανείζονται εκτός από:

 • εγκυκλοπαίδειες
 • λεξικά
 • περιοδικά
 • χάρτες
 • εφημερίδες
 • Φ.Ε.Κ.
 • σπάνια βιβλία
 • υλικό που αφορά την ιστορία της Ηλείας
 • πολύτομες σειρές
 • συλλογές των δωρητών Τάκη Δόξα και Στέφανου Στεφανoπούλου
 • σπάνια βιβλία και παλαίτυπα

Τα βιβλία που δεν δανείζονται είναι τοποθετημένα σε ξεχωριστό χώρο ή διαθέτουν στην σελίδα του τίτλου κόκκινη αυτοκόλλητη ταινία.

 Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να δανείζεται μέχρι 5 βιβλία για  30 ημέρες.

Υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης του δανεισμού για 10 ημέρες επιπλέον,  εκτός αν τα βιβλία ζητηθούν από άλλο μέλος.

Τα σχολικά βοηθήματα δανείζονται μόνο για 15 ημέρες με δυνατότητα ανανέωσης 5 ημέρες ακόμη.

Τα βιβλία πρέπει να επιστρέφονται στην  βιβλιοθήκη στην ίδια κατάσταση που ήταν όταν δανείστηκαν. Βιβλία σχισμένα, μουντζουρωμένα ή σημειωμένα, δεν γίνονται δεκτά.
Θα πρέπει να αντικατασταθούν άμεσα με αντίστοιχα καινούργια. Μέλος που καταστρέφει με οποιοδήποτε τρόπο βιβλία, ή καθυστερεί  κατ’ εξακολούθηση την επιστροφή βιβλίων χάνει την ιδιότητα του μέλους και διαγράφεται. 

Το αναγνωστήριο είναι διαθέσιμο για το κοινό είτε αυτό κάνει χρήση της συλλογής είτε δικού του υλικού.

Τα προσωπικά είδη των επισκεπτών που χρησιμοποιούν το αναγνωστήριο αναγνωστών όπως τσάντες, σακίδια κ.ά. παραμένουν εκτός αναγνωστηρίου σε ειδικά ερμάρια που διαθέτει η βιβλιοθήκη, τα οποία κλειδώνουν.

Δωρεές βιβλίων γίνονται δεκτές μετά από έγκριση του Εφορευτικού Συμβουλίου της βιβλιοθήκης, το οποίο είναι αρμόδιο για την αποδοχή ή όχι της δωρεάς. Η επιλογή γίνεται με ορισμένα κριτήρια όπως τα αντίτυπα βιβλίων που δωρίζονται να μην υπάρχουν στη Βιβλιοθήκη και το περιεχόμενο του βιβλίου.

Το Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Πύργου αποτελεί τμήμα της Βιβλιοθήκης Πύργου, έχει αναπτυχθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του ισογείου  της Βιβλιοθήκης όπου είναι δυνατή η πρόσβαση των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ)Ακολουθεί τον Εσωτερικό Οδηγό Λειτουργίας της και λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του. Το θεσμικό πλαίσιο του Κανονισμού αυτού προσδιορίζεται από τις διατάξεις του Ν. 3149/2003 και του Κανονισμού Λειτουργίας για τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, του Εσωτερικού Οδηγού Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης Πύργου, του Ν. 2121/1993 για την Πνευματική ιδιοκτησία και τις αποφάσεις που αφορούν τη δημιουργία και λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης.

Το Κέντρο Πληροφόρησης αποτελείται από πολυμεσικούς σταθμούς εργασίας όπου δίνεται στο κοινό η δυνατότητα ατομικής (αυτόνομη ανά θέση), ομαδικής (διενέργεια μαθημάτων, σεμιναρίων, ημερίδων κ.λπ.) και ειδικής χρήσης.

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές του Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης   είναι διαθέσιμοι για ελεύθερη χρήση από το κοινό δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο Διαδίκτυο και μέσω αυτού, την προσέγγιση πλήθους ελληνικών και διεθνών βάσεων δεδομένων και πληροφοριών, καθώς και αναπαραγωγή του οπτικοακουστικού υλικού (CD, CDROM, DVD) της Βιβλιοθήκης με την προϋπόθεση ότι τηρούνται ορισμένες βασικές προϋποθέσεις που αφορούν στο δικαίωμα χρήσης, στον τρόπο χρήσης, στην πρόσβαση στο διαδίκτυο και στην ασφάλεια του δικτύου.

Δικαίωμα χρήσης των Η/Υ του Κέντρου και πλοήγησης στο Διαδίκτυο έχουν όλα τα μέλη της Βιβλιοθήκης μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος όπου θα δηλώνουν ότι γνωρίζουν και αποδέχονται τους όρους του παρόντος Κανονισμού.

Tα παιδιά μέχρι 12 ετών δεν έχουν δικαίωμα χρήσης των Η/Υ, εκτός αν συνοδεύονται από γονέα ή κηδεμόνα, οι οποίοι είναι απολύτως αρμόδιοι και υπεύθυνοι για τον έλεγχο της πλοήγησης των παιδιών τους στο διαδίκτυο.

Οι ανήλικοι από 12 έως 18 ετών υποβάλουν αίτηση χρήσης (μία φορά) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τους γονείς ή κηδεμόνες τους οι οποίοι  θα δηλώνουν ότι γνωρίζουν και αποδέχονται τους όρους χρήσης των Η/Υ της Βιβλιοθήκης και τους όρους πλοήγησης στο διαδίκτυο.

Το Κέντρο Πληροφόρησης είναι διαθέσιμο στο κοινό τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης για το αναγνωστικό κοινό.

Ο χρόνος χρήσης των Η/Υ από ένα άτομο περιορίζεται στα 30΄ εάν υπάρχει άλλος χρήστης σε αναμονή. Διαφορετικά, υπάρχει χρονικός περιορισμός 2-3 ωρών ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν.

Οι υπολογιστές κλείνουν 15΄ πριν το κλείσιμο της Βιβλιοθήκης.

Οι υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης μπορούν να διακόψουν τη λειτουργία των Η/Υ αν κατά την κρίση τους εμποδίζεται η ομαλή λειτουργία της Βιβλιοθήκης.

Κάθε χρήστης ΗΥ επιλέγει τη θέση που τον ενδιαφέρει έχει το δικαίωμα χρήσης του Η/Υ και του υπολοίπου εξοπλισμού του Κέντρου. Η προστασία των υπολογιστικών συστημάτων του Κέντρου Πληροφόρησης είναι αναγκαία προϋπόθεση για την ύπαρξη και λειτουργία του. Για το λόγο αυτό κάθε χρήστης πριν την  έναρξη χρήσης του υπολογιστή υπογράφει σε ειδικό βιβλίο  με εγγραφή των στοιχείων του (ονοματεπώνυμο, κωδικό αριθμού Μητρώου της Βιβλιοθήκης ΚΩΜ, ώρα έναρξη χρήσης και α/α ΗΥ). Κατά την αποχώρησή του θα καταγραφεί από τον αρμόδιο υπάλληλο της Βιβλιοθήκης η ώρα αποχώρησης και θα υπογράψει ο χρήστης ΗΥ.

Η χρήση των υπολογιστών γίνεται κατά σειρά προτεραιότηταςΤα Α.Μ.Ε.Α. έχουν άμεση προτεραιότητα πρόσβασης και χρήσης σε όλους τους Η/Υ του Κέντρου.

Πριν την είσοδό του στο χώρο του κέντρου πληροφόρησης οι αποσκευές και τα προσωπικά αντικείμενα θα παραμένουν στον ειδικό χώρο φύλαξης.

Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίμων, αναψυκτικών και ροφημάτων στο χώρο των Η/Υ.

Η Βιβλιοθήκη μπορεί να δεσμεύει τους Η/Υ για εκπαιδευτικές ή άλλες ανάγκες αφού προηγουμένως ενημερώνει το κοινό με σχετική ανακοίνωση.

Η χρήση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και του λογισμικού του Κέντρου Πληροφόρησης πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερο σεβασμό στα πνευματικά δικαιώματα και χωρίς να δημιουργούνται  ηθελημένα προβλήματα σε άλλους χρήστες ή φθορές στον υπάρχοντα εξοπλισμό. Για τον λόγο αυτό δεν επιτρέπονται:

 • η χρήση, αντιγραφή και η διακίνηση παράνομου λογισμικού ή λογισμικού και οποιουδήποτε υλικού προέρχεται από εξωτερική πηγή,
 • το κατέβασμα (downloading) κάθε εκτελέσιμου προγράμματος για το οποίο δεν υπάρχει άδεια χρήσης
 • ο τεμαχισμός-συμπίεση αρχείων μέσω ειδικών προγραμμάτων και
 • η εγκατάσταση προγραμμάτων
 • η αλλαγή της επιφάνειας εργασίας στην οθόνη κάθε υπολογιστή
 • η αντιγραφή CD ή DVD χωρίς την άδεια του δημιουργού (εκτός αν ορίζεται σαφώς ως Ανοιχτό Ελεύθερο  Λογισμικό)
 • η παρενόχληση άλλων χρηστών και ο έλεγχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών
 • η καταστροφή ή ζημία στον εξοπλισμό ή το λογισμικό ή σε στοιχεία που ανήκουν στη Βιβλιοθήκη ή σε άλλους χρήστες
 • η φύλαξη προσωπικών αρχείων στο σκληρό δίσκο των υπολογιστών. 

Κάθε ενήλικος χρήστης είναι απόλυτα υπεύθυνος για τα σημεία πρόσβασης που επιλέγει και το υλικό που προσεγγίζει. Παρ’ όλα αυτά ρητώς απαγορεύεται η εμφάνιση άσεμνου οπτικού ή άλλου υλικού, η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια και γενικά η χρήση του διαδικτύου για άλλους σκοπούς πλην των σκοπών που έχουν προαναφερθεί.
Το μέγεθος, η πολυπλοκότητα και η παγκοσμιότητα του Διαδικτύου δεν επιτρέπουν στη Βιβλιοθήκη Πύργου τον έλεγχο των παρεχομένων πληροφοριών ως προς την ακρίβεια, την ποιότητα και την καταλληλότητά τους. Για το λόγο αυτό η Βιβλιοθήκη δεν φέρει καμιά ευθύνη για την αξιοπιστία τους. Παρ’ όλα αυτά υπάρχει η διασφάλιση από το edunet μέσω του οποίου έχει γίνει η σύνδεση ότι  έχουν κλειδωθεί ιστοσελίδες με παράνομο ή άσεμνο περιεχόμενο.

Η Βιβλιοθήκη Πύργου στην ιστοσελίδα της https://www.vivliothiki-pirgou.gr δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης αξιόπιστων πληροφοριών που αφορούν τη γενική και τοπική συλλογή της, προτείνει χρήσιμες ιστοσελίδες και υποστηρίζει τις πληροφοριακές υπηρεσίες των κινητών μονάδων και των παραρτημάτων της.

Στο χώρο πληροφόρησης υπάρχουν δικτυακός εκτυπωτής διαθέσιμος για χρήση από το κοινό.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης δεν γνωρίζει τον τρόπο εκτύπωσης ή αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα (έλλειψη χαρτιού κλπ) πρέπει να απευθύνεται αμέσως στον αρμόδιο υπάλληλο χωρίς να προσπαθήσει να το διορθώσει μόνος του.

Οι αναγνώστες μπορούν να χρησιμοποιούν τον κατάλογο της βιβλιοθήκης μέσα από το διαδίκτυο για αναζήτηση τεκμηρίων. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει με το όνομα του συγγραφέα, τον τίτλο, τον εκδότη, το ISBN, το θέμα ή με μία λέξη από τον τίτλο ή το θέμα. Το προσωπικό είναι πάντα στην διάθεση του αναγνωστικού κοινού για κάθε πληροφορία και βοήθεια.

Η βιβλιοθήκη έχει την δυνατότητα μέσω  διαδικτύου να εξυπηρετεί το κοινό στην εύρεση όλων των Φ.Ε.Κ από την επομένη της δημοσιεύσεώς τους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει το Εθνικό Τυπογραφείο. 

Οι χρήστες οφείλουν να παραδίδουν τον Η/Υ στην κατάσταση που τον παρέλαβαν έχοντας φροντίσει να κλείσει (log off)  όλα τα προγράμματα που χρησιμοποίησαν.

Απαγορεύεται ρητά η επέμβαση στα μηχανήματα (hardware) και στο λογισμικό (software) του Κέντρου.

Οι χρήστες πρέπει να αναφέρουν αμέσως στον αρμόδιο υπάλληλο οποιοδήποτε πρόβλημα τεχνικής φύσεως παρουσιαστεί.

Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις και χρηματικές  αποζημιώσεις για τυχόν ζημιές σε μηχανήματα και προγράμματα που γίνονται από πρόθεση, από βαρύτατη αμέλεια, ή ενδεχόμενο δόλο, να αφαιρεί το δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες του Κέντρου Πληροφόρησης ή και την ιδιότητα του Μέλους της Βιβλιοθήκης σε όποιον παραβιάζει κατ’ επανάληψη τους όρους του Κανονισμού, δε συμμορφώνεται στις υποδείξεις του αρμοδίου υπαλλήλου, παρεμποδίζει τους υπόλοιπους χρήστες και το προσωπικό, απειλεί με τη συμπεριφορά του την ασφάλεια του δικτύου των Η/Υ και του λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου.

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τους όρους του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης όποτε κριθεί απαραίτητο. Κάθε μεταβολή θα εγκρίνεται από το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης και θα δημοσιεύεται  στον πίνακα ανακοινώσεων και στο δικτυακό της τόπο.


Ενημέρωση – Συναίνεση
για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 Εισαγωγή

Σας ενημερώνουμε ότι για την ΔΚΒΠ η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μελών μας έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατέψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που του γνωστοποιούνται, από οποιαδήποτε πηγή προέρχονται [ενδεικτικά μέσω αιτήσεων συμμετοχής σε προγράμματα, αιτήσεων εγγραφής ή ανανέωσης εγγραφής, mail, fax, site του, βάσεων δεδομένων, τρίτων συνεργαζόμενων φορέων κ.λπ.] και επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την ΔΚΒΠ, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό της ΔΚΒΠ.

Η ΔΚΒΠ με την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας συλλέγει, επεξεργάζεται και τηρεί τα παρακάτω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά και μόνο για τους παρακάτω συγκεκριμένους σκοπούς:

Επώνυμο

Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για κάθε ανάγκη ταυτοποίησης του χρήστη σε συνδυασμό με την κάρτα μέλους που έχει στην κατοχή του από την στιγμή που θα έχει κάνει εγγραφή.  Η Βιβλιοθήκη δεν κρατά σε καμία περίπτωση και για κανέναν σκοπό αντίγραφο του Δελτίου ταυτότητας του μέλους.

Πατρώνυμο

Επώνυμο

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

Ημερομηνία Γέννησης

Διεύθυνση

Τα στοιχεία αυτά βοηθούν την Βιβλιοθήκη σε κάθε ανάγκη γραπτής επικοινωνίας με τους χρήστες.  Η επικοινωνία αυτή θα είναι προσωποποιημένη π.χ. ευχαριστήρια για δωρεές.

Πόλη

ΤΚ

Email

Μέσα από την φόρμα εγγραφής τα νέα μέλη έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να εγγραφούν στην λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των μελών της Βιβλιοθήκης για να ενημερώνονται άμεσα για τα νέα και τις δράσεις της Βιβλιοθήκης. 

Τηλέφωνο Σπιτιού

Τα στοιχεία αυτά η Βιβλιοθήκη τα χρησιμοποιεί για κάθε ανάγκη τηλεφωνικής επικοινωνίας με τα μέλη της που σχετίζεται με την καλή λειτουργία της αλλά και προσωποποιημένη πληροφόρηση με τα μέλη.

Τηλέφωνο Εργασίας

Κινητό Τηλέφωνο

Επάγγελμα

Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται από τη Βιβλιοθήκη με στόχο να μπορεί να προσφέρει και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες σε συγκεκριμένες ομάδες μελών.

Ημερομηνία Γέννησης (Ηλικία)

Τα ανωτέρω δεδομένα αφορούν την εγγραφή νέων μελών και με μοναδικό στόχο την σωστή λειτουργία της Βιβλιοθήκης και την προσφορά των υπηρεσιών της στα μέλη της. Το καθένα από αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε ανάγκη ταυτοποίησης μέλους για την σωστή λειτουργία της Βιβλιοθήκης και την σωστή παροχή των υπηρεσιών της.

Δικαίωμα στην προστασία έχουν όλοι οι εν ζωή χρήστες (φυσικά πρόσωπα).  Ειδικότερα για τα παιδιά ισχύουν τα παρακάτω:  Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 (άρθρο 8) για παιδιά άνω των 16 ετών η επεξεργασία είναι νόμιμη με συγκατάθεση του παιδιού ενώ για παιδιά μικρότερα των 16 ετών η επεξεργασία είναι νόμιμη εφόσον υπάρχει συγκατάθεση από τον νομίμως ασκούντα την γονική μέριμνα .

Υποχρέωσή σας για ενημέρωσή μας για αλλαγές των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα

Είναι σημαντικό τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε να είναι επικαιροποιημένα και ακριβή. Παρακαλούμε να μας ενημερώνετε το συντομότερο δυνατόν για αλλαγές ως προς τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο διαρκεί η συναλλακτική σας σχέση μαζί μας.

Ποιοι είναι οι σκοποί και οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

 1. Στο πλαίσιο παροχής των νόμιμων  υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης στα μέλη της μετά και από την υποβολή αίτησης εγγραφής νέου μέλους από τον ενδιαφερόμενο.
 2. Για την εξυπηρέτηση της προσήκουσας επικοινωνίας και ενημέρωσης για θέματα που αφορούν τις προσφερόμενες υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης.
 3. Για ιστορικούς, απολογιστικούς και στατιστικούς σκοπούς ή και σκοπούς σχεδιασμού νέων υπηρεσιών.
 4. Τους αριθμούς σταθερού και κινητού τηλεφώνου και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις αναφορικά με τις δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης και για να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας αναφορικά με, αλλαγές στα προγράμματα,  κ.λ.π.

Νομικές βάσεις για την ανωτέρω επεξεργασία είναι τόσο η εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1΄β), όσο και το έννομο συμφέρον μας (Κανονισμός άρθρο 6 παρ.1΄στ). Όλες οι αποφάσεις όπως και ο κανονισμός λειτουργίας της Βιβλιοθήκης επικυρώνονται πάντα από το εφορευτικό συμβούλιο σε τακτικές συνεδριάσεις.  Επίσης, όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητα και για πρόληψη και ανίχνευση απάτης εναντίον σας αλλά και εναντίον μας.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μελών της σύμφωνα  τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 και τον κανονισμό λειτουργίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

Υπέυθυνη επεξεργασίας είναι η κ. Φανή Καραχάλιου.

 

Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε Εκτελούντες την επεξεργασία και Αποδέκτες

Είναι δυνατό να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και πληροφορίες που συλλέγουμε για τους χρήστες σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Δήλωσης σε τρίτους, στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των συναλλαγών μας με εσάς και της εν γένει εύρυθμης λειτουργίας μας, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και οι πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς και σας αφορούν, είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα και δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, ήτοι άλλη από το σκοπό της διαβίβασης σύμφωνα με τα κατωτέρω, διασφαλίζοντας ότι ο τρίτος θα προβαίνει σε ασφαλή επεξεργασία τους.

α) Σε εργαζομένους μας που ενεργούν για λογαριασμό μας, για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας, παρέχοντάς μας υπηρεσίες πληροφορικής για την καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων σας.

β) Σε τρίτους που μας παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταλόγου όπως για παράδειγμα developers, data analysts, προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών ασφάλειας των δεδομένων και πληροφοριών των υποκειμένων, αυστηρά για το σκοπό της διεκπεραίωσης των υπηρεσιών τους προς εμάς.

γ) Σε παρόχους υπηρεσιών ασφάλειας των δεδομένων.

δ) Σε συμβούλους μας (όπως οικονομικούς, νομικούς και λοιπούς συμβούλους) στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας και των υποχρεώσεών μας.

ε) σε τρίτους οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες αυτοματοποίησης με σκοπό τη μαζική αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων .

Επιπλέον, ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα:

α) Εάν είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε ή κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να συμμορφωθούμε με κάποια νομική απαίτηση, ή για να προστατέψουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία και ασφάλεια της υπηρεσίας μας, των μελών μας ή άλλων. Αυτό περιλαμβάνει περιπτώσεις ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες εταιρείες ή οργανισμούς για τους σκοπούς της πρόληψης απάτης.

β) Στις αρμόδιες εποπτικές, δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, έχουμε το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσουμε τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας. Σε όλες τις περιπτώσεις διασφαλίζουμε με τις κατάλληλες διαδικασίες ότι πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες διαδικασίες από τις κατά τόπους αρμόδιες Αρχές.

 Χρονικό Διάστημα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όλο το διάστημα που θέλετε εσείς ή του ανήλικο τέκνο σας να είστε μέλη της Βιβλιοθήκης και να απολαμβάνετε των υπηρεσιών της.  Σε κάθε περίπτωση κάθε χρονιά με την έναρξη της και στην πρώτη συναλλαγή σας με τη Βιβλιοθήκη θα πρέπει να γίνει επικαιροποίηση των στοιχείων των μελών. Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της μέχρι τότε επεξεργασίας.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα;

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από εμάς απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρα 12, 13, 14 GDPR): Οφείλουμε να σας ενημερώνουμε για την επεξεργασία στην οποία υποβάλλουμε τα δεδομένα σας, όπως ενδεικτικά για το ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό, για ποιο χρονικό διάστημα τα κρατάμε σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση.

Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 GDPR):

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρα 16 GDPR):

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα δεδομένα

Δικαίωμα διαγραφής (άρθρο 17 GDPR):

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 GDPR):

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία (άρθρο 21GDPR)

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

Δικαίωμα στη φορητότητα (άρθρο 20 GDPR):

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης  (άρθρο 7 GDPR)

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι, όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας μας, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: [email protected]  Τηλ .: +302621022762

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ  (άρθρο 20 GDPR):

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected].