Μια ακούραστη δασκάλα και 22 εκπληκτικά παιδιά: η συνταγή της εκπαιδευτικής επιτυχίας!

Γράφει κάπου: “Να τον φοβάστε τον δάσκαλο, μπορεί να μυήσει τα παιδιά στη συνωμοσία της γνώσης”. Αυτό μας ήλθε στο μυαλό όταν είδαμε τα 22 υπέροχα παιδιά του Ε1 από το 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πύργου. Μας εντυπωσίασε η δίψα για γνώση, η κατάρτιση, η λαχτάρα για κάθε τι νέο στο πεδίο της γνώσης …

Ήλθαν μαζί με τη δασκάλα τους, την εκπληκτική κ. Βασιλική – Νεκταρία Σαραντοπούλου. Παρακολούθησαν την ιστορία της Βιβλιοθήκης, γνώρισαν το μεγάλο ευεργέτη Κωνσταντίνο Χριστόπουλο-Χριστιά, τους δωρητές Τάκη Δόξα, πρώτο Διευθυντή της Βιβλιοθήκης από τότε που έγινε Δημόσια, καθώς και τους πρωθυπουργούς Στέφανο Στεφανόπουλο και Κωνσταντίνο Σημίτη και περιηγήθηκαν στους χώρους. Στο αναγνωστήριο του 1ου ορόφου συνάντησαν τον ερευνητή και φίλο της βιβλιοθήκης κ. Παναγιώτη Δημάκη, επί τω έργω …

Ύστερα έπαιξαν πολλά και ενδιαφέροντα παιχνίδια και πριν φύγουν υποσχέθηκαν πως θα γίνουν μέλη της Βιβλιοθήκης για να απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα που έχουν οι κάτοχοι κάρτας μέλους.

Μια ακούραστη δασκάλα και 22 εκπληκτικά παιδιά: η συνταγή της εκπαιδευτικής επιτυχίας!
Ψάχνοντας το χαμένο θησαυρό των βιβλίων
Μια ακούραστη δασκάλα και 22 εκπληκτικά παιδιά: η συνταγή της εκπαιδευτικής επιτυχίας!
Μια ακούραστη δασκάλα και 22 εκπληκτικά παιδιά: η συνταγή της εκπαιδευτικής επιτυχίας!
Συναρμολογώντας τα κομμάτια του παζλ
Μια ακούραστη δασκάλα και 22 εκπληκτικά παιδιά: η συνταγή της εκπαιδευτικής επιτυχίας!
Το παζλ φιλαναγνωσίας είναι έτοιμο!
Μια ακούραστη δασκάλα και 22 εκπληκτικά παιδιά: η συνταγή της εκπαιδευτικής επιτυχίας!
Στην αίθουσα Στ. Στεφανόπουλου με τα 7.140 βιβλία του!
Μια ακούραστη δασκάλα και 22 εκπληκτικά παιδιά: η συνταγή της εκπαιδευτικής επιτυχίας!
Συζητώντας με τον κ. Π. Δημάκη
Μια ακούραστη δασκάλα και 22 εκπληκτικά παιδιά: η συνταγή της εκπαιδευτικής επιτυχίας!
Στην αίθουσα του παιδικού-εφηβικού τμήματος
Μια ακούραστη δασκάλα και 22 εκπληκτικά παιδιά: η συνταγή της εκπαιδευτικής επιτυχίας!
Και μια αναμνηστική φωτο στη σκάλα που συνδέει τα αναγνωστήρια

__________
Η αλλοίωση των φωτογραφιών έγινε για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των παιδιών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΣΧΕΤΙΚΑ