Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης μας σε συνάντηση εκπροσώπων των Δημοσίων Βιβλιοθηκών

Με πρωτοβουλία της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών και του προγράμματος «Ενίσχυση Δημοσίων Βιβλιοθηκών» μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας WEBEX, έγινε σήμερα, 8 Μαρτίου 2021 συνάντηση των εκπροσώπων των Δημοσίων Βιβλιοθηκών και ξεκίνησε ένας νέος διαδραστικός κύκλος συνεργασίας και δικτύωσης για τις βιβλιοθήκες της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος κ. Φίλιππος Τσιμπόγλου καλωσόρισε τους εκπροσώπους των Δημοσίων Βιβλιοθηκών και ενημέρωσε τους συμμετέχοντες ότι οι συναντήσεις εργασίας αποκτούν πλέον έναν τακτικό χαρακτήρα με στόχο την ενίσχυση της λειτουργίας των βιβλιοθηκών και του προσωπικού τους.

Τέλος, ακολούθησε μια σύντομη παρουσίαση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος προς άμεση αξιοποίηση από το σύνολο των μελών του Εθνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών.

Να σημειωθεί ότι είχαν προηγηθεί τέσσερεις συναντήσεις το Φεβρουάριο με πρωτοβουλία επίσης της ΕΒΕ με στόχο να αποκτήσει το προσωπικό των Δημοσίων Βιβλιοθηκών την κατάλληλη τεχνογνωσία στη διαχείριση και καθημερινή λειτουργία του βιβλιοθηκονομικού συστήματος Koha και να προετοιμαστεί για τη σταδιακή υιοθέτηση και αξιοποίηση των νέων διεθνών βιβλιογραφικών προτύπων. Σε όλες τις συναντήσεις συμμετείχε το προσωπικό της Βιβλιοθήκης Πύργου που έχει επιφορτιστεί με το καθήκον της εισαγωγής, ταξινόμησης, καταλογογράφησης και παρουσίασης των βιβλίων.

ΣΧΕΤΙΚΑ