Νέα αποκτήματα (Ιστορία)

Η καταλογογράφηση συνεχίζεται.

Σήμερα επιλέξαμε και σας παρουσιάζουμε νέα βιβλία Ιστορίας.

Σας περιμένουμε να σας δούμε και να τα δανειστείτε.

Κάνοντας κλικ σε κάθε εικόνα, μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες του βιβλίου (τίτλο, συγγραφέα, εκδόσεις, ταξιθετικό αριθμό κλπ)

Η Διευθύντρια και το προσωπικό της Βιβλιοθήκης

Νέα αποκτήματα (Ιστορία)  Νέα αποκτήματα (Ιστορία)  Νέα αποκτήματα (Ιστορία)

Νέα αποκτήματα (Ιστορία)  Νέα αποκτήματα (Ιστορία)  Νέα αποκτήματα (Ιστορία)

Νέα αποκτήματα (Ιστορία)  Νέα αποκτήματα (Ιστορία)  Νέα αποκτήματα (Ιστορία)

Νέα αποκτήματα (Ιστορία)  Νέα αποκτήματα (Ιστορία)  Νέα αποκτήματα (Ιστορία)

Νέα αποκτήματα (Ιστορία)  Νέα αποκτήματα (Ιστορία)  Νέα αποκτήματα (Ιστορία)

Νέα αποκτήματα (Ιστορία)

ΣΧΕΤΙΚΑ