1η φάση επαναλειτουργίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Πύργου

Από τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 γίνεται σταδιακή επαναλειτουργία της Δ. Κ. Βιβλιοθήκης Πύργου, σύμφωνα με την με αριθμ.  ΔΙα/Γ.Π.οικ. 31950/2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2141/22/05/2021).

 • Στη βιβλιοθήκη λειτουργούν μόνο οι υπηρεσίες δανεισμού και επιστροφής βιβλίων.
 • Επιτρέπεται η είσοδος (ταυτόχρονα) μέχρι και οκτώ (8) ατόμων.  Κατά την είσοδο στη βιβλιοθήκη οι αναγνώστες προμηθεύονται από τον υπάλληλο υποδοχής ειδική κάρτα εισόδου, την οποία παραδίδουν κατά την έξοδό τους.
 • Σε όλους τους αναγνώστες καθώς και στους υπαλλήλους της βιβλιοθήκης είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας.
 • Ο μέγιστος χρόνος παραμονής αναγνωστών στη βιβλιοθήκη  είναι 30 λεπτά.
 • Δεν επιτρέπεται προς το παρόν:
  • η χρήση υπολογιστών
  • η παραμονή στο αναγνωστήριο για μελέτη
  • η πρόσβαση στο χώρο των εφημερίδων

ΣΧΕΤΙΚΑ