Σταδιακή επαναλειτουργία της Βιβλιοθήκης μας

1η φάση επαναλειτουργίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Πύργου

Από τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 γίνεται σταδιακή επαναλειτουργία της Δ. Κ. Βιβλιοθήκης Πύργου, σύμφωνα με την με αριθμ.  ΔΙα/Γ.Π.οικ. 31950/2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2141/22/05/2021).

 • Στη βιβλιοθήκη λειτουργούν μόνο οι υπηρεσίες δανεισμού και επιστροφής βιβλίων.
 • Επιτρέπεται η είσοδος (ταυτόχρονα) μέχρι και οκτώ (8) ατόμων.  Κατά την είσοδο στη βιβλιοθήκη οι αναγνώστες προμηθεύονται από τον υπάλληλο υποδοχής ειδική κάρτα εισόδου, την οποία παραδίδουν κατά την έξοδό τους.
 • Σε όλους τους αναγνώστες καθώς και στους υπαλλήλους της βιβλιοθήκης είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας.
 • Ο μέγιστος χρόνος παραμονής αναγνωστών στη βιβλιοθήκη  είναι 30 λεπτά.
 • Δεν επιτρέπεται προς το παρόν:
  • η χρήση υπολογιστών
  • η παραμονή στο αναγνωστήριο για μελέτη
  • η πρόσβαση στο χώρο των εφημερίδων

ΣΧΕΤΙΚΑ