Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου αναστέλλει τη λειτουργία της για το κοινό κατά το χρονικό διάστημα από 7/11/2020 έως και 30/11/2020, σύμφωνα με την Δ1α/ΓΠοικ 71342 (ΦΕΚ 4899/Β/6-11-2020) απόφαση.

Οι διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες θα λειτουργούν κανονικά.

Παρατείνεται η ημερομηνία επιστροφής όλων των δανεισμένων τεκμηρίων έως την επανέναρξη λειτουργίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Πύργου.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση

ΣΧΕΤΙΚΑ