Αναστολή λειτουργίας της Βιβλιοθήκης (νεότερη ενημέρωση)

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου, κατόπιν της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό Δ1 α/ΓΠ.οικ.: 80189 ΦΕΚ 5486/Β/12-12-2020, παρατείνει την αναστολή λειτουργίας της μέχρι 7 Ιανουαρίου 2021 μόνο για το κοινό.

Οι διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες θα λειτουργούν κανονικά.

Εξυπακούεται ότι παρατείνεται η ημερομηνία επιστροφής όλων των δανεισμένων τεκμηρίων έως την επανέναρξη λειτουργίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Πύργου.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση

ΣΧΕΤΙΚΑ