Ιστοριογραφικά της Επαναστάσεως 1821, μελέτες και κείμενα (νέα έκδοση της Βιβλιοθήκης μας)

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 200 χρόνων από την έναρξη του Αγώνα της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας, του ηρωικού έπους του 1821, ο Πρόεδρος της Βιβλιοθήκης μας, κ. Αθανάσιος Θ. Φωτόπουλος, ιστορικός – πρ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, έκρινε σκόπιμο να συγκεντρώσει σε έναν τόμο όλα τα μέχρι τώρα δημοσιεύματά του αναφέρονται στη μεγάλη στιγμή της προσπάθειας και των θυσιών για την απόκτηση της Ελευθερίας μας από τον τουρκικό ζυγό.

Αναφέρει χαρακτηριστικά ο ίδιος:

“Άρχισα την έρευνα και τη συγγραφή μελετών για το ’21 από τις αρχές του επιστημονικού μου βίου εκδίδοντας τα «Απομνημονεύματα» του Θεοδώρου Ρηγοπούλου (1979), ακολούθησαν δε και άλλα βιβλία: «Οι κοτζαμπάσηδες της Πελοποννήσου κατά τη δεύτερη τουρκοκρατία (1715-1821)» (2005), «Οι Γιατράκοι του 1821», τ. Α΄- Β΄ (2001) και «Το αρχείον Γούλενου, οικογενείας προεστών του Πραστού – Λεωνιδίου (1706-1847)» (2010). Εκτός τούτων, όμως, εδημοσίευσα μελέτες και κείμενα σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Τα κείμενα, που προέρχονται από αρχειακές ή και ιδιωτικές συλλογές, είναι απομνημονεύματα, υπομνήματα, βιογραφίες και κατάλογοι εγγράφων. Η αξία τους είναι προφανής όχι μόνο για την έρευνα αλλά και για κάθε ενδιαφερόμενο, ειδικό ή μη.
Η διασπορά των δημοσιευμάτων μου σε ποικίλα έντυπα καθιστούσε δύσκολη ή και ανέφικτη την ανεύρεσή τους. Τώρα, συγκεντρωμένα εδώ θα είναι προσιτά σε κάθε ερευνητή ή και το ευρύτερο κοινό που θα θελήσει να γνωρίσει μεγάλες ή μικρές στιγμές του απελευθερωτικού μας αγώνα.
Με άκρα συγκίνηση αφιερώνω τον μικρό επιστημονικό μου μόχθο στους ηρωικούς πολεμάρχους προγόνους μας, οι οποίοι θυσιάστηκαν για να μας δώσουν την Ελευθερία που απολαμβάνουμε εδώ και 200 χρόνια. Κι εμείς, μεθώντας με «τὸ ἀθάνατο κρασὶ τοῦ ’21», ας αγωνιστούμε για να διατηρήσουμε όσα εκείνοι μας κληροδότησαν. Και «τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι» ας μη λησμονούμε ότι «θέλει ἀρετὴν καὶ τόλμην ἡ ἐλευθερία».

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1) Δούκα Κωνσταντίνου Δούκα Ανασκευή της Ιστορίας του Σπυρ. Τρικούπη σχετικά με τα γεγονότα στη Μολδοβλαχία (1821)
2) Τα πολιτικά της Πελοποννήσου στις παραμονές του Αγώνα (ανέκδοτη επιστολή του αρχείου Περρούκα)
3) Μάρτιος του 1821 στην Αγία Λαύρα και τα Καλάβρυτα
4) Βιογραφία Νικολάου Σολιώτη
5) Λεωνίδα Ν. Πετιμεζά, Ιστορικά των Πετιμεζαίων
6) Αυτοβιογραφία Βασιλείου Πετιμεζά
7) Το αρχείον του στρατηγού της Επαναστάσεως του 1821 Βασιλείου Πετιμεζά
8) Ανδρέας Κ. Πετιμεζάς, γιατρός και αγωνιστής
9) Βιογραφία του αγωνιστού Αναγνώστη Γιαννοπούλου
10 Ο Θεόδ. Ρηγόπουλος και τα Απομνημονεύματα αυτού
11) Παραλειπόμενα των Απομνημονευμάτων του Θεοδώρου Ρηγοπούλου
12) Αυτοβιογραφία Ρήγα Παλαμήδη
13) Η μορφή του Παπαφλέσα
14) Κείμενα – πηγές για την ιστορία των Γιατράκων της Λακεδαίμονος
15) Η δολοφονία του Παναγιώτη Κρεββατά
16) Παρατηρήσεις στα Απομνημονεύματα του Φωτάκου

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στη Βιβλιοθήκη μας και στο τηλ. 2621030510

ΣΧΕΤΙΚΑ